top of page

YNWA Leuven is ontstaan eind 2006 vanuit het UZLeuven met een actieplan om 55+ werknemers een gezonde levensstijl aan te moedigen, o.a. met veel beweging. In dat kader is Luc Derwael als gediplomeerd Nordic Walking Instructor aangezocht om het Nordic Walking te introduceren. Ondertussen gaf Luc ook lessen aan mensen die niet werkzaam waren in het UZ.  De respons was enorm. Drie lessencycli werden georganiseerd en op voorstel van Luc Derwael heeft Jacques Joossens het op zich genomen om alle deelnemers de kans te geven om wekelijks samen te gaan walken. Het enthousiasme was groot en de keuze viel op zondag voormiddag.  Sindsdien vertrekken we om 10h00 voor een walking van ongeveer 1h30. De locatie was en is het Meerdaalwoud, een groot bos ten zuiden van Leuven. Om de nodige afwisseling te garanderen wordt om de 3 à 4 maanden van startplaats gewisseld binnen het Meerdaalwoud. Deze wekelijkse walking gaat elke zondag van het jaar door, dus ook tijdens de vakantieperiode en op feestdagen, ja zelfs op Kerstdag of Nieuwjaar. 

Toen Jacques half 2007 stopte met zijn professionele activiteit, werd hij gecontacteerd door de seniorenclub van het UZ en KULeuven met de vraag om de Nordic  Walking activiteit ook te introduceren voor de gepensioneerden. Hiervoor organiseerden we 2 lescycli gegeven door Luc Derwael en Myriam Moerenhout. Wekelijks op donderdag voormiddag om 10h00 walken we voor 1h30, ook op verschillende plaatsen in het Meerdaalwoud. 

 

Het actieplan van het UZLeuven, waar alles gestart was, heette Team+. We hebben deze groepsnaam lang aangehouden. Toen we in 2013 afspraken binnen onze groep, om deel te nemen aan de eerste Levensloop activiteit van Kom tegen Kanker in april 2014, verkozen we om de naam van YNWA-Leuven te gebruiken. We hebben het logo aangepast en goedkeuring gevraagd en gekregen van het bestuur van YNWA vzw.

De zondagsgroep heeft gemiddeld 15 à 20 deelnemers aan de walking en er wordt meestal, in functie van de deelnemers, gewalkt in twee groepen. Eén met een stevig tempo en één aan een normaal walking tempo.

De donderdaggroep met hoofdzakelijk senioren, heeft gemiddeld 30 à 40 deelnemers en er wordt gewalkt aan een normaal walking tempo en een kleinere groep doet het aan een rustiger tempo

Iedereen die Nordic Walkinglessen gevolgd heeft is welkom op onze walkings. Je mag vrijblijvend 1 keer proberen, daarna vragen we 14 € als lidgeld en voor de verzekering.  Je bent dan niet alleen lid van de afdeling YNWA Leuven maar ook van de overkoepelende YNWA en kan je ook meedoen aan de maandelijks walkings georganiseerd door YNWA (zie elders op de website).  Je kan je naargelang jouw niveau aansluiten bij de gepaste groep. Leeftijd speelt geen rol, we hebben zowel veertigers als tachtigplussers als lid. Zo zie je maar: Nordic Walking houdt je jong!

Contactpersonen:

Jacques:     jacques.joossens@skynet.be

Lutgarde:   lutgarde@ynwa.be 

Mariëlla:     p.m.declercq@gemail.com

Hilde:          luytenhilde@hotmail.com

bottom of page