top of page
YNWA geeft zijn leden een verzekering bij Sporta:
 • ​Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen.

 • Je bent verzekerd voor hartfalen en beroertes tijdens je sportbeoefening.

 • Je bent verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid.

 • Je bent verzekerd voor rechtsbijstand.

 • Je bent verzekerd voor ongevallen van en naar de startplaats van je walking.

 • Daarenboven krijg je deze extra voordelen

  • ​Geen franchise of kostenplafond. Dat wil zeggen dat je het RIZIV-tarief 100% terug krijgt.

  • Een ongevalsdossier kan drie jaar lopen. Standaard is dat slechts twee jaar.

  • Terugbetaling van brilschade bij een lichamelijk ongeval als er een hoofdletsel is.

Bovendien geniet je van een non-stop sportverzekering. .  Die 24-urenverzekering is er voor elk Sporta-lid dat in zijn eigen tijd, buiten clubverband gaat wandelen, joggen, fietsen, zwemmen, fitnessen, rolschaatsten en/of yoga doen.

UNIEKE SPORTVERZEKERING

De uitbreiding van de sportverzekering komt er, omdat steeds meer personen op eigen initiatief (buiten clubverband) sporten. De Sporta-polis pikt in op die trend. Een positieve trend trouwens, want wandelen, joggen, fietsen, fitness, rolschaatsen en yoga zijn sporten die de algemene gezondheid verbeteren.  Wie op die manier een gezonde levensstijl opbouwt, verdient het om gerust te zijn.

 

KOSTEN BIJ SPORTONGEVAL TERUGBETAALD

Concreet betekent deze uitbreiding dat je bij een sportongeval tijdens het beoefenen van één van de hierboven vermelde gezondheidssporten, van dezelfde dekking geniet als bij een sportongeval in je club. Let wel: spreek eerst je mutualiteit aan. Zij betalen altijd het eerste deel terug. Nadat de mutualiteit is tussengekomen, krijg je van hen een verschilstaat. Het is die verschilstaat die je kan indienen.

 

OOK INDIVIDUELE SPORTVERZEKERING!

Wie lid is bij een Sporta-club, geniet er automatisch van en hoeft er niets extra voor te doen. Via de splinternieuwe verzekeringspakketten op www.zekersporten.be kan je jezelf ook verzekeren zonder dat je lid van een sportclub hoeft te worden. Er zijn drie verzekeringspakketten voor individuele sporters:

 • Solopakket: sport wanneer het jou past, met een volledige sportverzekering in je achterzak. Lees meer over het Solopakket.

 • Gezinspakket: volgen je partner en kinderen jouw sportieve voorbeeld? Verzeker ze voor één gezamenlijke prijs.

 

TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL

Heb je tijdens het sporten iets voor, volg je simpelweg de gewoonlijke procedure (zie verder op dir blad).  Laat dat risico je echter niet ontmoedigen en ga voortaan zorgeloos sporten!

 

De individuele verzekering voor gezondheidssporten geldt voor onderstaande sporten en aanverwante vormen.

Onder zwemmen verstaan wij

 • Sportief zwemmen zowel indoor als outdoor (in wettelijk erkend zwemgebied)

 • Deelname aan zwemevents

Onder fietsen verstaan wij ook

 • Wielrennen

 • Elektrisch fietsen

 • BMX

 • Indoor cycling

 • Mountainbike

 • Veldrijden

 • Deelname aan fietsevents (met uitzondering van wedstrijden*!)

Onder joggen verstaan wij ook

 • (Hard)lopen

 • Obstacle running

 • Trail running

 • Oriëntatielopen

 • Deelname aan loopevents

Ook Triatlon (zwemmen, fietsen, lopen) en Duatlon (fietsen, lopen) zijn verzekerd.

Opgelet: in geval van een wedstrijd valt het fietsgedeelte onder een wielerwedstrijd*

Onder wandelen verstaan wij ook

 • Hiking

 • Nordic walking

 • Deelname aan wandelevents

Onder rolschaatsen verstaan wij

 • Skeeleren met de wielen op 1 rij

 • Rolschaatsen met wieltjes 2 aan 2

 • Steppen

 • Deelname aan rolschaatsevents

Onder fitness verstaan wij

 • Individuele training

 • Deelname aan groepslessen (zumba, step, aquagym, ...)

 • Fit-o-meter

Onder yoga verstaan wij

 • Alle gangbare yogadisciplines

Deze lijst is niet limitatief. Neem bij verdere vragen contact op met zekersporten@sporta.be.

*Onder een wielerwedstrijd wordt verstaan: Een wielerevent op de openbare weg met gezamenlijke start en een eindklassement. Alsook een tijdrit waarin de deelnemers apart vertrekken.

STAPPENPLAN BIJ ONGEVAL AANGIFTE 
 1. Bij elk ongeval tijdens een georganiseerde walking, hoe klein dit ook is, zelfs indien je denkt dat het niet erg is, meldt het aan de verantwoordelijke. Deze zal samen met jou het aangifteformulier invullen. Noteer op de achterzijde de getuigen met naam, voornaam, adres, telefoon en e-mail. De verantwoordelijke bezorgt het aangifteformulier aan info@ynwa.be.

 2. Bij een ongeval tijdens een eigen activiteit, hoe klein dit ook is, zelfs indien je denkt dat het niet erg is, meldt het aan de verantwoordelijke van je deelgroep of aan info@ynwa.be . Deze bezorgen je per mail een aangifteformulier om in te vullen. Noteer ook de gegevens van eventuele getuigen. Bezorg het zo snel mogelijk terug.

 3. In beide gevallen bezorgen we je een geneeskundig getuigschrift in te vullen door de arts.

 

OPGELET : de aangifte moet gesignaleerd zijn aan de verzekeringsmaatschappij binnen de 8 dagen. Zo niet wordt het niet aangenomen.

Zo gauw de ongevalsaangifte bij info@ynwa.be is binnengekomen wordt

 1. Een aangifte online gedaan via Extranet

 2. Sporta-federatie zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias. Op datzelfde moment kent Ethias direct een dossiernummer en dossierverantwoordelijke toe.

 3. De clubverantwoordelijke kan na goedkeuring van de federatie de verwerkte aangifte bekijken via extranet en het toegekende dossiernummer en dossiergegevens consulteren.

 4. Het slachtoffer ontvangt een e-mail (indien bekend) en/of een brief van Sporta-federatie met de verder te doorlopen stappen, gegevens van het dossier, gegevens van de dossierverantwoordelijke,…

 5. Nu kan het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer) met vermelding van dat dossiernummer opgestuurd worden naar: Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt of per e-mail verzonden worden naar de dossierverantwoordelijke van Ethias.

 6. Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvangt het slachtoffer per post een melding van Ethias met het dossiernummer en –verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.

 7. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis, … naar het ziekenfonds. Zij zorgen voor een eerste terugbetaling en maken een verschilstaat op (“Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen”).

 8. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en zijn rekeningnummer).

 9. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

bottom of page